Het is een gebiedje van maar 2 ha. en het is een van de laatste zoetwatergetijdengebieden in Nederland. Door de open verbinding van de Nieuwe Maas met de Noordzee is hier nog twee keer per dag eb en vloed zichtbaar en komt het totale gebied geheel onder water tijdens springvloed. In de jaren tachtig werd het gebied ernstig bedreigd door de toen mogelijke aanleg van een tunnel en door de scheepswerf naast de griend, die inmiddels al lang geleden vertrokken is. Door het schrijven van rapporten en het voeren van actie is dit gebied erkend als natuurgebied en bestaat het bijna 40 jaar later nog.

Deze website vertelt de geschiedenis van toen, maar ook de geschiedenis van nu. Want hoewel de industrie vertrokken is komen oude plannen bij tijd en wijle uit de kast en blijft dit gebied kwetsbaar.