Eén van de grootste ingrepen in het karakter van de Donckse Griend is ongetwijfeld de bouw van de hoogspanningsmast. Deze 144,18 m boven NAP hoge hoogspanningsmast werd in 1961/62 gebouwd om elektrische energie van Rotterdam-Waalhaven naar Krimpen aan de IJssel te transporteren. De spanning op de geleiders in deze mast is 150 kV.
Voor het bouwen werd een 2,2 m hoge terp van zand opgeworpen, en op juist deze terp komen verschillende soorten planten voor die gewoonlijk niet in grienden thuishoren. Strikt genomen behoort deze terp niet tot een griendgebied, maar is een enclave van een meer weilandachtig milieu.
Wat de visuele effecten van een hoogspanningsmast in een landschap zijn, wordt duidelijk op de foto’s. Het is een aanslag op het landschap. De blikvangers zijn al van kilometers afstand te zien en passen niet in de omgeving. Een alternatief voor hoogspanningsleidingen is er. Ze zouden ondergronds gelegd kunnen worden. Een kostbare oplossing, wellicht in de verstedelijkte omgeving van Rotterdam niet nodig.