Een rapport, een voorlichtingsavond, gesprekken met de gemeente en de wethouder, gesprekken met Jhr. Groeninx van Zoelen, contact met de pers – vele stukjes in de Combinatie. Gedurende een paar jaar werd er veel aktie gevoerd om de griend te redden, het te laten aanwijzen tot natuurgebied en een mogelijke opoffering aan een tunnel te voorkomen. De contacten met de gemeente, met name met wethouder Van den Berg, werden na het verschijnen van het rapport geïntensiveerd. De brief van de gemeente aan Werkgroep Leefbaar Ridderkerk:

 

Ridderkerk, 16 december 1977.

Het door u aangeboden rapport “Donckse Griend” heb ik met aandacht gelezen. Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor het vele werk dat verricht en de zorgvuldigheid waarmee dit interessante rapport is opgesteld.
Het doet mij dan ook genoegen te kunnen mededelen, dat de gemeente het voornemen heeft, het betreffende bestemmingsplan te realiseren in de zin zoals uw werkgroep zich dat heeft voorgesteld. Binnenkort zal dan ook in de plaatselijke krant een openbare bekendmaking verschijnen waarin wordt vermeld, dat de 2e herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied ter inzage ligt.
Ik stel het zeer op prijs nog eens van gedachten te mogen wisselen over deze aangelegenheid met enkele leden van uw werkgroep. Mijn sekretaresse zal een dezer dagen contact met u opnemen teneinde een afspraak te maken.

Was getekend;

 

C J van den Berg, Wethouder van openbare werken c.a.
van de gemeente Ridderkerk.