1990 – Dijkverzwaring
Het verzwaren van de dijk tussen Bolnes en Slikkerveer werd rond 1990 uitgevoerd. Deze verzwaring was onvermijdelijk  en had een grote impact op het traditionele beeld van de dijk en de grootte van de griend. Zo’n 25% van de griend verdween, ook het botenhuis met de keerkom sneuvelden bij de verzwaring. Foto’s van de verzwaring via de gallerij. Alle foto’s © rob snijders

April 2018 Toekomstbestendig
Een griend is, hoewel we het natuur noemen, een cultuurlandschap. Een buitendijks gebied dat aan getijden onderhevig is zou nog natuur genoemd kunnen worden, maar vanwege de watergeulen die voor de toe- en afvoer van het rivierwater zorgen is een griend een cultuurlandschap.  Deze geulen moeten worden onderhouden om dichtslibben te voorkomen.  Daarin wordt voorzien bij de Donckse Griend.

In het Ridderkerks Dagblad van 13 april 2018 stond het volgende artikel:

De komende maanden kunt u zien hoe langzamerhand een complete nieuwe stenen beschoeiing zal worden aangelegd langs dezelfde vorm van de oostelijke oever van het Donckse Haventje. Aan de westelijke oever komt een natuurlijke beschoeiing onder het waterpeil aan de rand van de Donckse Grienden. Verder zullen uitgegroeide bomen en wilgen in de Grienden worden teruggesnoeid. De greppels in de Donckse Grienden worden uitgediept volgens een speciale structuur voor een zo gunstig mogelijk watertoevoer en stroming in dit getijdengebiedje. Hiervoor zijn reeds vorig weekend de zomerklokjes verplaatst i.s.m. (vrijwilligers van) Natuurvereniging IJsselmonde. Daarnaast hoopt men nog het hekwerk langs de Grienden met vrijwilligers op te knappen met gebruik van de nog aanwezige materialen (wilt u meehelpen: meldt u zich dan vooral aan via info@huystendonck.nl!). Vervolgens zal het haventje worden uitgebaggerd voordat een drijvende aanlegsteiger wordt aangelegd waar de watertaxi en ontvangstboten tot max 30 personen in het Donckse Haventje kunnen arriveren voor de buitenplaats. De bedoeling is dat ook het oude Boothuisje terug wordt gebracht om een nieuwe functie als experience center en ontvangstruimte voor het buitengebied en het Donckse Bos te dienen. Als laatste zal de nieuwe herinrichting met aanplant en paden komen.

Het belooft een spectaculaire en historische opknapbeurt te worden waarmee dit gebiedje weer helemaal tot leven zal komen!

Om de beschermde planten, in casu de zomerklokjes, te sparen bij het uitdiepen van de greppels verscheen in april 2018 een oproep waarbij met vrijwillegers deze werden uitgegraven om na het uitdiepen van de greppels teruggeplaatst te kunnen worden.

juli 2019 Oeververbinding
En als een duveltje uit een doosje kwam in 2019 de oeververbinding weer ter sprake. Was het in de 80-er jaren nog een tunnel die naar de Krimpenerwaard zou gaan, en waarvoor de Donckse Griend zou moeten worden opgeofferd, nu was er sprake van een brug. Behalve het feit dat van de grootte van de griend niets af kan, zou de aanvoerweg ook nabij het Donckse Bos en de Donckse velden komen te liggen. Voor zover er nog sprake is van stilte in dit gebied zou dit wel volledig tot het verleden gaan behoren.  Uiteindelijk werd in juli 2019 gekozen voor een verbinding tussen Feyenoord en Kralingen.

 

 

bron:
Ridderkerks Dagblad, 13 april 2018
Facebookpagina Huys ten Donck, alive and kicking
Brug is bedreiging voor natuur op https://www.rtvridderkerk.nl/lokaal/brug-is-bedreiging-voor-natuur/ (geraadpleegd 22 juli 2019)