Als we zo’n 150 jaar overslaan komen we op de derde kaart, daterend van 23 oktober 1722. Deze kaart, eigendom van de familie Groeninx van Zoelen, en aanwezig in het gemeentearchief van Rotterdam, is nog bijzonder gaaf.
Deze “Caarte van de Heerlijckheijt van Ridderkerk” toont ook de Donckse Haven, wat dus inhoudt dat deze haven tussen 1564 en 1722 gegraven is.
De kaart beslaat een flink gebied, van Hendrik Ido en Schutemans Kinderen Ambagten (Hendrik Ido Ambacht) tot de polder West IJsselmonde. In 1722 behoorde de polder Donkersloot nog bij Alblasserdam, en dat is dan ook op deze kaart aangegeven.
De Merwede (op deze plaats nu Noord) stroomde vroeger met een grote bocht om de polder Donkersloot heen, en deze polder lag toen vast aan Alblasserdam. Waarschijnlijk in de 15e eeuw, tijdens de St. Elizabethsvloed, veranderde de loop van de rivier en ontstond de huidige situatie.
Voordat de polder ook bestuurlijk bij het inmiddels meer nabijer liggende Ridderkerk ging horen, duurde nog wel even.
Voor het Huys ten Donk, bij de Donkse Wegh, zien we buitendijks een nog steeds veel grotere griend dan tegenwoordig. De grootte was toch zeker een 12 tot 15 ha. Van de thans beschermde planten zullen er wel meer in het gebied hebben voorgekomen. Dat valt te baseren uit bestudering van het areaal van bijvoorbeeld het zomerklokje (Leucojum Aestivum) en uit enkele overleveringen.