Nog voor het einde van de oorlog fotografeerde een Engelse piloot op 3 februari 1945 Ridderkerk en omgeving. Ook de Donckse Griend was op deze foto’s aanwezig. Een foto maakt de ontwikkeling nog altijd beter duidelijk dan kaarten.
Op deze foto is er dan ook nog geen Randweg, geen Rijnsingel, om maar te zwijgen over al de huizen die daar staan. Wel nog aanwezig de kale strook die de familie Groeninx van Zoelen uitzicht op de rivier gaf. Het “Overbos” of “Buitenbos”, zoals dit gebied tegenover het Huys ten Donck wel genoemd werd, is in later jaren gekapt. Gelukkig bestaat er een herbebossingsplicht op dit gebied, en in 1978 begon men met de herbebossing.
De Donckse Haven, nog in volle glorie, is duidelijk herkenbaar en links ervan de Donckse Griend. Beduidend groter was de griend toen wel, zeker 5 ha.
Aan de andere kant van de Nieuwe Maas lag nog een zoetwatergetijdengebied, het Zaageiland. Aan de vele greppels te beoordelen moet het ook uit een griendachtig geheel hebben bestaan. Tegenwoordig is dat niet meer zo, het gebied is opgespoten en in eigendom van de Stichting Het Zuidhollands Landschap.
Na 1945 zijn er steeds stukjes en beetjes van de Donckse Griend aan de ernaast gelegen werf verkocht. Vaak was dit niet direct de bedoeling van de familie Groeninx van Zoelen, doch was men hiertoe genoodzaakt wanneer de eigenaar van de werf de hand had weten te leggen op voor de familie interessantere objecten, zoals de hofstede “De Kleine Donck”.
De werfeigenaar heeft dit stuk griend gebruikt om de werf uit te breiden en, na eerst het gebied opgehoogd te hebben met (industrieel) vuil, om er een parkeerterrein te maken (nb. later is dit gebied gesaneerd voor er woningen gebouwd konden worden). Vlak naast de griend bevindt zich een overdekte werkhal die, door de bijzonder lelijke kleur, boven de Donckse Griend uitschreeuwt.