In de herfst keert de natuur in de griend weer tot rust. De wilgen verliezen hun bladeren, de meeste kruidachtige gewassen sterven af om in het volgende voorjaar terug te keren en de paddenstoelen beginnen met hun grote opruimwerk in de griend. De wilgen hebben minder water nodig, de sapstroom komt tot rust, en de hoeveelheid regen stijgt. De rivier moet meer water afvoeren en het gebied komt vaker onder water te staan. Een aantal planten heeft nu bessen, de vogels eten die om verder deze weer uit te scheiden en zo voor de verspreiding van deze planten zorg te dragen.