Haventje met botenhuis van het Huis Ten Donck naast het zgn buitenbos. © Stichting Oudridderkerk

Voor de dijkverzwaring was de Donckse Haven groter. Deze liep door op de plaats waar nu de dijk ligt. Het was een smalle vaargeul met een kom aan het einde waar de boot van de familie Groeninx van Zoelen kon keren. En er was een botenhuis. Tot enkele jaren voor de dijkverzwaring dat dit botenhuis er en als kinderen speelden we er vaak en graag. Het half vervallen botenhuis had iets geheimzinnigs. Dat er in 2019 een foto van deze jeugdherinnering bleek te zijn verbaasde me zeer. Aan de rechterkant van de foto was nog een ‘overlaat’. Een dieper gelegen stuk land dat, wanneer het springvloed was, volliep met water dat over het lage dijkje dat naar het botenhuis toe ging, stroomde. Zeker in de wintermaanden liep de overlaat een paar keer vol en op die manier werd de druk van het water op de dijk verminderd.

Nog een foto van het Botenhuis:
Tussen de oude dia’s nog een foto van het Botenhuis ten tijde van de kap van de bomen lang de dijk voor de dijkverzwaring.

 

illustratie:
zwart-wit foto met dank aan Stichting Oud Ridderkerk, toestemming d.d. 23 juli 2019
kleurenfoto’s © robsnijders