Na jaren de griend weer eens bezocht en ervan geschrokken hoe de griend nu wordt weggedrukt door het buitendijks aangelegde wijkje op de plaats van de voormalige scheepswerf. Naast het feit dat buitendijks bouwen niet zo heel erg slim is, lijkt de griend nu weg te vallen.  Ook de bomen langs het haventje zijn verdwenen. Juist die bomen gaven grote variëteit aan het biotoop. Er stonden onder andere meidoorns en esdoorns en de bomen waren in het voorjaar een geliefde broedplaats.
Er zijn plannen om het botenhuis in de havenkom opnieuw te bouwen en wellicht dat dan de sfeer, samen met wanneer de uitgroei op de griendwilgen wat groter is, hersteld kan worden. Ook de sfeer aan het haventje zou hersteld moeten worden, dus de bomen horen daar. Er zouden ook meidoorns aangeplant kunnen worden als scheiding tussen de woonwijk en de griend. Het beheren van natuur betekent niet het verwijderen van alles dat geen productiewaarde heeft, en alleen het griendhout laten bestaan. Ook de groenzoom langs de haven had een grote waarde.  (klik foto’s aan voor een vergroting).