In de lente komt de griend tot leven. Eerst komen schuchter een aantal kruidachtigen tot leven, waaronder fluitenkruid, pinksterbloem en de engelwortel; later krijgen ook de wilgen weer bladeren en al snel daarna vinden de meeste vogels dat er genoeg beschutting is om weer te gaan broeden. De griend ziet er van dag tot dag anders uit en om de natuur te zien ontwikkelen is dit een bijzonder goede tijd.