In de zeventiger jaren was ik een van de personen die zich zeer druk maakte om dit gebied. Ik werkte alles uit en legde alles vast. Het werd een boekje dat verder nooit is uitgegeven. De griend is nog steeds de speelbal van de vooruitgang en kan nog steeds daaraan  ten prooi vallen. Ook 40 jaar later is het van belang om voor dit gebied op te blijven komen en daarom is het boekje een website geworden waarop leesbaar is hoe bijzonder het gebied was en is.

In 2007 schreef ik voor de website:

‘Wat bezielt je om vanaf je 13e je druk te maken over 2 ha buitendijks gebied? En daarna ergens tussen je 15e en je 21ste een rapport te schrijven, te gaan drammen bij Stichting Natuurbehoud Ridderkerk en uiteindelijk naar aanleiding daarvan Werkgroep Leefbaar Ridderkerk (niets te maken met de voormalige politieke partij!) op te richten en doorgaan met drammen over 2 ha griend bij de gemeente Ridderkerk en de eigenaar, Jhr. Groeninx van Zoelen. Achteraf weet ik het niet. Maar ik ben blij dat het gedaan is en dat ik al snel mede-drammers bij me vond. Net zo enthousiast over die 2 ha.
Want het is een bijzonder gebiedje. Samengeperst tussen industrie, een dijk, de drukste rivier van Nederland en erop ook een terp voor een hoogspanningsmast. Twee keer per dag onder water, twee keer per dag droog en tijdens de winter vaak weken onbegaanbaar. En toen al en nu zeker, afgesloten door een groot hek waardoor niemand erin kan.
Wij als kinderen konden er wel in. Kijken of niemand je zag, of er geen juut (politie) in de buurt was en dan de griend in. Spannend met dat water en vooral een mooi gebied. Mooi toen de hoge wilgen nog langs de dijk stonden, het oude vervallen botenhuis in het haventje er nog was en de overlaat 2 a 3 keer per jaar het hoge water van de rivier opving. De griend, het ‘overbos’, de dijk; het was ons speelterrein. Net zoals het Donckse Bos, waar je ook niet in mocht, maar waar je wel in zat.
Bij mij heeft het ervoor gezorgd dat ik van de natuur ging houden. Toen dan ook steeds meer plannen in de richting van een tunnel naar de Krimpenerwaard gingen werd er actie gevoerd. Actie samen met andere enthousiasten, de lokale pers en met hulp van velen.
Tijdens die periode had ik het idee de hele geschiedenis van de griend en de reden waarom wij het belangrijk vonden eens op papier te zetten. Een boekje te maken. Het op papier zetten is gedaan, het boekje is er nooit gekomen.

Ik woon al lang niet meer in Ridderkerk. Ik kom er nog zelden en als ik dat doe dan nog even langs de griend. De werf ernaast is er niet meer, wat jammer is voor de werkgelegenheid maar niet voor de griend. De dijk is nu op deltahoogte en heeft zijn stukje griend nog opgeeist. Maar het griendje lag er mooi bij. Een groot hek, ik had graag willen kijken, maar een 13 jarige jongen kan meer doen dan een man van 45.

Na 25 jaar kom ik – na contact met Natuurvereniging Ridderkerk (de opvolger van Werkgroep Leefbaar Ridderkerk en Stichting Natuurbehoud Ridderkerk) – er eindelijk toe om dat hele boekje over te typen, de illustraties te scannen en alles op internet te zetten. Ook omdat ik hoop dat anderen ooit net zo enthousiast zullen raken over iets voor ons milieu of de natuur en dan net zo zullen drammen als we 25 jaar geleden deden als het nodig is om de natuur te beschermen.

In het manuscriptje stonden een aantal namen van mensen die ik wilde bedanken voor hun medewerking. Ik zet ze hier in het voorwoord:

J van der Es, Ridderkerks historicus,
W van Gent, Ridderkerks historicus,
Paul Smit,
Emile Luider,
Werkgroep Leefbaar Ridderkerk, met name Kjell Nilsen,
Jhr. F W E Groeninx van Zoelen,
Burgemeester en Wethouders Ridderkerk (1975 – 1980), met name C J van den Berg, wethouder Openbare Werken,
Stichting Bodemkartering, voor de luchtfoto uit 1945,
Gemeentearchief Rotterdam, voor de medewerking en de foto van 1722,
Rijksarchief Den Haag, foto 1564,
Stichting Natuurbehoud Ridderkerk,
Stichting Vrienden van het Huys ten Donck.

en daarbij komen ook:
Aart van Dragt, voor de kaart uit 1781 van C.W. Maan en P. Harte : Collectie Bodel Nijenhuis, Universiteitsbibliotheek Leiden, en voor de recente informatie.

Augustus 2007: Na het herzien van de website zijn er een aantal aanvullingen op de site aangebracht, waaronder over de achtergrond van een griend, wat recente foto’s e.d.’