De seizoenen hebben een grote invloed op een zoetwatergetijdengebied. Op deze pagina’s wordt daar nader op in gegaan.