In de zeventiger jaren was in Ridderkerk de Stichting Natuurbehoud Ridderkerk actief. Op het moment dat het griendje bedreigd werd en een aantal zeer jonge Ridderkerkers (allen rond de 18 jaar oud) zich daar ernstig zorgen om maakten, werd deze stichting aangesproken om zich voor dit gebied in te gaan zetten. De manier waarop de stichting de gemeente Ridderkerk benaderde was niet naar de zin van deze jonge Ridderkerkers. Te traag, te politiek en te schimmig. Er is lang geprobeerd om binnen de stichting druk uit te oefenen maar toen de frustraties ver opliepen leidde dit tot een afsplitsing en werd de Werkgroep Leefbaar Ridderkerk opgericht. Hiermee kwam er een nieuwe gesprekspartner in het spel.

Voor de bühne voerde de werkgroep actie.  Ook hier werd het pad van het overleg gekozen en met name bij de redactie van ‘De Combinatie’, het toenmalige nieuws- en advertentieblad voor Ridderkerk, werd een medestander gevonden. Hoewel de status van de griend uiteindelijk een keurige politieke inbedding vond binnen het bestemmingsplan samen met het Donckse Bos is het duidelijk dat de volharding van de werkgroep een belangrijke rol speelde voor de toekomst van de griend.

Een aantal jaren later is Werkgroep Leefbaar Ridderkerk en Stichting Natuurbehoud Ridderkerk gefuseerd tot de Natuurvereniging Ridderkerk.  Inmiddels is de naam gewijzigd in Natuurvereniging IJsselmonde.