In de zomer is de griend het dichtst begroeid en voor een deel zelfs erg moeilijk doorgaanbaar. Dit bevordert de rust en geeft een aantal vogels de mogelijkheid om hun jongen op te voeden. De griend is zeer voedselrijk door het regelmatig overstromen waarbij een constante toevoer van voedingsstoffen gegarandeerd is. Dat is mede oorzaak van de uitbundige groei van de planten in dit gebied.
Een van de planten die in de Donckse Griend zorgt voor de ondoordringbaarheid is hop. Via onderstaande link een fotoreportage die ook te zien is bij recente geschiedenis.

2007-08 (aug)-16